LHKPN/LHKASN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

 

1. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2018

2. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2019

3. LHKPN/LHKASN 2020